БИЛГЭ ХААНЫ АЛТАН ТИТЭМ
2023-05-20
Архангай аймгийн Хашаат сумын Цайдам багын нутаг Билгэ хааны тахилын онгоноос олдсон Билгэ хааны алтан титэм. УГ ТИТЭМ нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс олдсон анхны хаан хүний хэрэглэж байсан эдлэл .Билгэ хаан нь 716-734 хооронд Түрэгийн хаан байсан.
Зургийн тодорхойлолт алга байна.
# Сэдвүүд
Uncategorized